top of page

Jos lääkkeestäsi aiheutuu haittavaikutuksia joko lääkkeen käytön aikana tai sen lopettamisen jälkeen, ilmoita niistä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeaan.

Kehotamme myös kaikkia ilmoittamaan haittavaikutuksistaan RxISKiin, sillä heillä on tällä hetkellä suurin tietokanta PSSD-ilmoituksista.

bottom of page