top of page
Näyttökuva (3)_edited.jpg

Lääkärilehdessä julkaistiin 15.9.2023 artikkeli, koskien tähän asti laajimman tehdyn masennuslääketutkimuksen epäkohtia. Artikkelissa kerrotaan kuinka Psykologi Ed Pigott hämmästeli tutkimuksesta saatuja  tuloksia, koska oli käyttänyt samaa päätemuuttujaa omassa tutkimuksessaan.

Pigottin sekä kollegoiden perehtyessä tutkimukseen ja sen menetelmiin kävi ilmi, että toipuneiksi oli laskettu ihmisiä, jotka täyttivät terveen kriteerit, jo ennen masennuslääkitys hoidon aloittamista. Tutkimuksessa oli myös muita epäkohtia, minkä vuoksi masennuksesta parantuneiden määrä saatiin todellisuutta suuremmaksi. Artikkelissa kerrotaan myös, että tutkimus tulokset julkaistiin Amercian Journal of Psychiatryssa sekä New England Journal of Medicinessa. Tämän vuoksi tulokset myös oletettavasti saivat suurta huomioita.

Seuran 19.11.2019 julkaistun artikkelin mukaan jo lähes 16 000 lasta ja nuorta syö masennuslääkkeitä. Lääkeviranomaisten varoituksista huolimatta lääkärit kirjoittavat alaikäisille yhä enemmän reseptejä.

 

Artikkelissa kerrotaan, että Kelan tilastojen mukaan lapsille ja nuorille määrätään masennuslääkkeitä nykyään aiempaa enemmän. Tilastojen mukaan vuosien 2008 ja 2018 välillä masennuksen hoitoon tarkoitettujen SSRI-lääkkeiden käyttäjien määrä on kaksinkertaistunut.

FDA:n teettämän meta-analyysissa todettiin, että SSRI-lääkkeitä käyttävillä nuorilla oli kaksi prosenttia suurempi riski itsemurhakäyttäytymiseen kuin plaseboryhmässä. Tämän seurauksena myös Suomessa annettiin uudet suositukset mielialalääkkeiden määräämisestä alaikäisille. Valvira korosti vielä vuonna 2012, että nuorten masennuksen lääkehoidossa on noudatettava varovaisuutta ja mahdollisista haittavaikutuksista informoitava potilasta.

Joissakin maissa otettiin selkeästi varovainen linja mm. Australiassa, Kanadassa ja Irlannissa mielialalääkkeiden määrääminen alaikäisille väheni. Varovaisuus ulottui myös fluoksetiiniin, jolle FDA oli näyttänyt vihreää valoa. Suomessa tilanne oli hieman erilainen, sillä fluoksetiinin määrääminen vain lisääntyi.

Artikkelissa pohditaan myös sitä, että jos nuoren masennusoireilu johtuukin sosiaalisista ongelmista perheessä tai koulussa niin olisiko aiheellisempaa puuttua konkreettisesti näihin haasteisiin mitä nuoren elämässä ilmenee masennuslääkityksen aloittamisen sijaan.

bottom of page